Leerlijnen

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van lessen waarbij je via tussendoelen werkt naar einddoelen. Leerlijnen bieden je als leerkracht houvast. Het geeft ze een duidelijk beeld van waar ze met de leerlingen aan werken en wat leerlingen aan het eind van een jaar of aan het eind van hun basisschool beheersen.

Leerlijnen en competentiegevoel

Voor leerlingen is het werken met leerlijnen ook prettig. Een leerlijn met duidelijke tussendoelen geeft een leerling het gevoel competent te zijn en competenter te worden. Creëer en Leer heeft heldere leerlijnen waarin de tussendoelen van Tule worden gevolgd. Wil je meer wetenover competentiegevoel, bestudeer dan eens de theorie van Luc Stevens over pedagogisch klimaat.

Horizontaal en vertikaal

De overzichten bieden horizontale leerlijnen, zodat je als leerkracht ziet hoe kennis en vaardigheden over de jaren heen worden opgebouwd. Ze geven ook inzicht in waar je als leerkracht gedurende het schooljaar aan werkt. Dit noemen we de vertikale leerlijnen.

Leerlijnen