Leerlijnen

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van lessen waarbij je via tussendoelen werkt naar einddoelen. Leerlijnen bieden je als leerkracht houvast. Het geeft je een duidelijk beeld van waar je met de leerlingen aan werkt en wat leerlingen aan het eind van een jaar of aan het eind van hun basisschool beheersen.

Leerlijnen en competentiegevoel

Voor leerlingen is het werken met leerlijnen ook prettig. Een leerlijn met duidelijke tussendoelen geeft een leerling het gevoel competent te zijn en competenter te worden. Creëer en Leer heeft heldere leerlijnen waarin de tussendoelen van Tule worden gevolgd. Wil je meer wetenover competentiegevoel, bestudeer dan eens de theorie van Luc Stevens over pedagogisch klimaat.

Horizontaal en vertikaal

De overzichten bieden horizontale leerlijnen waarmee je als leerkracht ziet hoe kennis en vaardigheden over de jaren heen worden opgebouwd. De vertikale leerlijnen geven je inzicht in waar je gedurende het schooljaar aan werkt.

Lesprogramma

Voor een doorlopende leerlijn is het fijn als leerkrachten van elkaar weten welke onderdelen uit de leerlijn aan bod zijn gekomen. Speciaal hiervoor biedt Creëer en Leer de mogelijkheid om lessen op te slaan in ‘mijn lesprogramma’. Kijk hiervoor ook bij Hoe werkt het.

Leerlijnen