Drama

Drama is het schoolvak dat hoort bij de kunstvorm theater. Holger de Nooij (o.a. bekend van het boek ‘Kijk op Spel’) heeft zijn bestaande methode ‘Kom maar op!’ herschreven naar het didactisch concept van Creëer en Leer met een fantastische nieuwe dramamethode tot gevolg. Een methode waar meer dan 25 jaar praktijkervaring in zit. Ondersteuning in de vorm van video’s geven je de vrijheid om de kinderen te informeren over alle aspecten van dit vak. Wat overblijft voor jou is het coachen, genieten van het spel van je leerlingen en met je leerlingen samen te leren over de kunstvorm theater. ‘Creëer en Leer’/Drama is geschikt voor zowel ervaren als minder ervaren leerkrachten.

Drama: de les in bouwstenen

Elke les bestaat uit vier bouwstenen. Met die bouwstenen zet je de leerlingen aan tot het maken van hun eigen creaties. Je introduceert het onderwerp, geeft ze informatie over een vormaspect, instrueert ze over een werkwijze en spoort ze aan tot het doen van onderzoek. Elke bouwsteen bevat ook vragen die je kunt gebruiken voor reflectie. De structuur van de les is voor leerlingen snel te begrijpen.

En bij de kleuters?
Voor de kleuters zijn de filmpjes voornamelijk voor jou bedoeld zodat je concreet zicht krijgt op je begeleidingsaspecten. Je werkt bewust aan onderstaande bouwstenen, alleen is de didactiek afwijkend van die van het oudere schoolkind.

Drama

De bouwsteen betekenis

Met de bouwsteen betekenis introduceer je het thema van de les. Samen met de leerlingen bekijk je een kort filmpje of enkele afbeeldingen over het onderwerp. En dat kan van alles zijn: de directe omgeving, geschiedenis, natuur, kunst, verhalen. Vaak sluit het onderwerp aan bij een leerdoel van een ander vakgebied. Voor de leerkracht wordt aangegeven bij welk kerndoel de inhoud van de les aansluit. Heel handig als je thematisch wil werken.

En bij de kleuters?
Het onderwerp van de les kun je prima zelf introduceren zoals je dat ook bij andere vakgebieden gewend bent te doen. Toch geeft ‘Creëer en Leer’/Drama je de mogelijkheid om een klein motiverend filmpje te laten zien over het onderwerp van de les. De  filmpjes duren 30 seconden, zodat je snel aan de slag kan.

De bouwsteen vorm

Met de bouwsteen vorm geef je aan waar de leerlingen tijdens de uitvoering op gaan letten. Met een kort filmpje leg je het criterium/aandachtspunt uit, bijvoorbeeld  mimiek of houding, spelrichting of de opbouw. Elke vormbouwsteen heeft voor de herkenbaarheid een eigen pictogram. De pictogrammen kunnen uitgeprint in het speellokaal opgehangen worden. Naar aanleiding van de beginsituatie van je groep bepaal je hoeveel criteria je aanbiedt. De leerkracht kan bij de bouwsteen vorm lezen aan welk vormdoel wordt werkt.

En bij de kleuters?
Kleuters hoeven niet zozeer op bijvoorbeeld hun spelrichting of verstaanbaarheid te letten. De vormaspecten worden impliciet benadrukt. Per les is hier een toelichtende video voor beschikbaar.

drama pictogrammen
drama werkwijze

De bouwsteen werkwijze

Denk bij werkwijze bijvoorbeeld aan acteren, improviseren, pantomime, tableaus enzovoort. Deze bouwsteen bestaat in de methode uit een kort informatief instructiefilmpje. Ook kun je bij de bouwsteen lezen aan welk concreet doel je werkt en welk materiaal je voor de les nodig hebt. En zijn de leerlingen er bekend mee, dan sla je het filmpje uiteraard over.

De bouwsteen onderzoek

Elke les bevat ook een bouwsteen waarmee de creatieve vaardigheden van leerlingen worden gestimuleerd. In het filmpje zie je hoe je op ideeën kunt komen. Vaak betreft het een kort spel om het krijgen van ideeën te stimuleren en variaties te bedenken zodat je leerlingen niet blijven hangen in de eerste ideeënstroom.

Drama: je eigen lessen

Bij Creëer en Leer/Drama heb je controle over het leren van de leerlingen door zelf de aandachtspunten te bepalen. Vind je dat je groep voorzichtig speelt dan kies je mimiek en/of houding als aandachtspunt. Je klikt deze aan in je beeldscherm en kijkt samen met de leerlingen de betreffende filmpjes waarin ervaren spelers uitleggen hoe je met het aandachtspunt om kan gaan.

En vind je dat ze prima bezig zijn, laat dan de aandachtspunten staan die voor de les zijn voorgesorteerd.

Procesgerichte didactiek en drama

Bij het vak drama denken we vaak aan de opbrengsten: de presentaties of ‘toneelstukjes’ zoals ze vaak worden genoemd. Bij ‘Creëer en Leer’/Drama worden vanaf groep 3 ook presentaties gemaakt, maar ligt het zwaartepunt op plezierig kennismaken met dit vak en de kennis en vaardigheden die daarbij horen. Hoe ouder de leerlingen worden hoe meer er kan worden uitgebreid op het tempo dat jij verstandig vindt. De opbrengsten (producten) worden gebruikt om het leerproces van inzicht, kennis en vaardigheden te stimuleren. Er is voldoende ondersteuning voor jou om dit op een verantwoorde manier te begeleiden.

En bij de kleuters?
Ook bij de kleuters gaat het niet om de spelprestatie maar om het leren. De uitgebreide steun voor jou zit hem in video’s die je een concreet beeld geven van de werkvormen en de belangrijkste didactische aandachtspunten.

Neem een gratis
proefabonnement!

Meer informatie over Drama op de basisschool? Neem eens een kijkje bij SLO leerplankader kunstzinnige oriëntatie.
Of klik door naar aanvullende informatie over de methode drama.

Lesideeën

Creëer en Leer/drama heeft veel lessen die aansluiten bij feesten, themadagen en seizoenen.

Leerlijn drama vorm

De methode drama heeft een heldere leerlijn die aansluit bij de tussendoelen van het SLO.

Leerlijn drama werkwijze

De methode drama heeft een heldere leerlijn die aansluit bij de tussendoelen van het SLO.

Procesgerichte didactiek

Ontdek hoe je met de lessen van Creëer en Leer/drama de creativiteit stimuleert.