Intervisie met ReVisie

Met ReVisie wordt intervisie leerzaam én leuk

‘ReVisie’ is een serious game speciaal ontwikkeld voor leerkrachten, studenten op de Pabo en andere lerarenopleidingen. Spelers verdiepen zich tijdens het spel in elkaars stage- en werkervaringen. Binnen een paar minuten spreken de studenten vanuit diverse perspectieven en rollen inhoudelijk en intensief over hun eigen bewuste en onbewuste casussen. Het spelsysteem zorgt ervoor dat ze daarop verdiepingsvragen en feedback krijgen. Na een korte opstartronde kan het spel zonder begeleiding door de spelers zelf gespeeld worden.

‘ReVisie’ motiveert spelers tot het doen van intervisie en draagt al spelend bij aan een professionele werkhouding. De spelers ervaren het spel als leerzaam en intensief maar ook als leuk en aantrekkelijk en willen het ook meerdere keren spelen. En juist daarvoor is het spel ontworpen.

Intervisie met ReVisie

Intervisie als bordspel

Het bordspel wordt gespeeld door 4 tot 6 spelers.
De intervisiebegeleider is uitsluitend spelleider en observant.
Speeltijd: ongeveer 60 tot 90 minuten
Doelgroep: studenten PABO, lerarenopleidingen, div praktijkopleidingen, basisschoolteams.

Het spel kan na een korte introductie van de docent door de spelers zelfstandig gespeeld worden.
Onder begeleiding van de docent als spelleider kan het spel ook aan meerdere tafels tegelijk gespeeld worden. Voor elke speltafel is een apart spel nodig.

Storytelling

In het spel reizen de studenten vanuit diverse beroepsrollen over de speltegels die hen verleiden om op een nieuwe manier naar hun werkervaringen te kijken. Door vanuit  verschillende beroepsrollen te kijken, krijgen ze inzicht in hun professionele handelen, het effect ervan op anderen en hun emoties.

Omdat studenten geconfronteerd worden met verrassende invalshoeken, andere zienswijzen en wisselende observaties en reflecties vergroten ze hun inzicht in elkaars functioneren in de stage- en beroepspraktijk. De spelelementen zijn zo ontworpen dat juist onvermoede stage- en werkervaringen bij ze worden opgeroepen. Met een speciale set kaarten reflecteren ze gezamenlijk op deze ervaringen. Dit vergroot de professionaliteit.

De speltegels, verdiepingsvragen, factsheets en spelregels zijn ontwikkeld aan de hand van de theorie: Pedagogisch Klimaat (L. Stevens) en Reflectiemodel van Dilts & Bateson.

Intervisie met ReVisie

Prijs: € 98,00

Intervisie met ReVisie: inhoud spel

 • opbergdoos
 • houten dobbelsteen en grote spelfiguren
 • zandloper
 • 42 tegels
 • 7 rolkaarten waarvan 30 roltyperingskaarten bij de rollen ‘kind’ en ‘ouders
 • 42 verdiepingsvragen
 • 40 lege verdiepingskaarten
 • 20 saaie situatiekaarten
 • 8 ontwerp framekaarten
 • spelregels waarmee minstens 14 varianten te spelen zijn
 • gratis download speltegels voor ReVisie Dark Version
Introductie op het spel

Het spel is ook te bestellen inclusief introductiebijeenkomst.
De ontwerper zelf informeert het team over het doel, de werking, de wijze van introduceren, spelen, begeleiden en implementeren van het spel. Eveneens kan hij spelleider zijn tijdens het spelen.

Prijs per spel: 98,- euro incl. BTW excl. verzendkosten.