Procesgerichte didactiek pabo in een spel

Matchmaker:  procesgerichte didactiek pabo

Matchmaker is een serious game waarmee studenten, al spelend, de theoretische kennis over de procesgerichte didactiek voor beeldende vorming leren. Binnen het spel leggen studenten verbanden tussen de verschillende kennisgebieden van beeldend onderwijs. Ze beargumenteren, discussiëren en beoordelen combinaties tussen kennisgebieden.

Studieteksten

De kennis over de procesgerichte didactiek uit ‘Creëren kun je leren’ is letterlijk door elkaar geschud. Zo wordt de student gestimuleerd om de leerstof te combineren. Ze leren niet meer de afzonderlijke onderdelen maar altijd het verband en het grote geheel.

Procesgerichte didactiek pabo(Laat maar zien)
Procesgerichte didactiek pabo

Procesgerichte didactiek pabo: oefenen

Het spelconcept van Matchmaker dwingt een andere manier van leren af. Om studenten daarin te faciliteren krijgen ze bij het eerste college de game met spelregels en speelkaarten. Ze kunnen er direct kennis mee maken en oefenen. In een bijbehorende videoclip worden de spelregels en toetsprocedures uitgelegd. Tijdens de colleges worden specifieke speelkaarten besproken en toegelicht. Er wordt in tweetallen proef gespeeld.

Oefenen in het café

Opvallend is dat studenten uit zichzelf buiten de colleges om gaan samenwerken en spelen om de leerstof eigen te maken. Daarbij fungeren de speelkaarten als flashcards waarover ze kennis moeten vergaren. Het blijkt dat studenten met deze wijze van leren de vakvisie en de daarbij behorende kennis beter begrijpen en onthouden. Het stelt ze beter in staat hun onderwijspraktijk te analyseren en te bekritiseren.

Matchmaker: speldoel

Verzamel al spelend zoveel mogelijk punten.
Door speelkaarten inhoudelijke met elkaar in verbanden te brengen en te beargumenteren maken ze een match. Daarmee kunnen punten worden verzameld. Met de beantwoording van de kennisvragen op een speelkaart zijn extra bonuspunten te verdienen.

Procesgerichte didactiek pabo(Laat maar zien)
Meer informatie?

Matchmaker: spelgegevens

  • Tijdsduur: ongeveer 60-80 minuten
  • Aantal spelers: 4 – 8
  • Doelgroep: studenten PABO en lerarenopleiding Kunst & Vormgeving en Drama.
  • Vraag via het aanvraagformulier meer informatie op.
  • Sluit aan bij de kennisbasis voor pabostudenten.
Procesgerichte didactiek en beeldende vorming

Studietekst

Wil je meer weten over beeldende vorming en de procesgerichte didactiek? Bestudeer dan de beknopte tekst waarin je alles leest over de functies van beelden, het vormgevingsproces, creativiteit en didactiek. Met een abonnement op Creëer en Leer/beeldend heb je zelfs toegang tot 14 kennisclips die naadloos op de tekst aansluiten.