Educatieve spellen

Leerlingen van nu groeien op met internet, social media en games. Het zijn nieuwe manieren van spelen, communiceren en leren. Leerkrachten en docenten kunnen deze ‘nieuwe geletterdheid’ toepassen in het onderwijs en daarmee aansluiten bij de leefwereld van leerlingen en studenten.

Creëer en Leer gebruikt deze nieuwe vormen van leren in haar lessen en ontwikkelt educatieve spellen. De serious games worden samen met of in opdracht van een onderwijsinstelling gemaakt en getest bij (Pabo)studenten. Heb je ook een leersituatie die je door middel van een spel wil aanpakken? Neem contact op met Creëer en Leer.

4 educatieve spellen

In samenwerking met de Ipabo ontwikkelde Creëer en Leer vier spellen voor studenten. Met ‘Bekijk het maar’ leren HBO studenten en leerlingn Voortgezet Onderwijs de beeldaspecten spelenderwijs. Met ‘Matchmaker’ maken pabostudenten zich de procesgerichte didactiek  eigen. ReVisie is een algemeen spel voor een professionele werkhouding. Geschikt voor de meest uiteenlopende teams en werkvelden. ‘MIG’ is een educatief spel voor pabostudenten en leerkrachten in het basisonderwijs voor het analyseren van rekenproblemen.

Kenmerken van educatieve spellen:

  • Hoge betrokkenheid van de spelers
  • Kennis en vaardigheden worden versterkt
  • Spelers krijgen direct feedback als resultaat van het spel
  • Leerkracht wordt spelleider
educatieve spellen

Bekijk het maar

Beeldaspectenspel voor Pabostudenten, studenten Kunst en Vormgeving en leerlingen V.O.

ReVisie

Intervisiespel voor Pabostudenten en leerkrachten P.O. om hun professionele werkhouding tegen het licht te houden.

Matchmaker

Didactiekspel voor Pabostudenten en studenten Kunst en Vormgeving om inzicht te krijgen in de procesgerichte didactiek en beeldend onderwijs.

M.I.G.

Mathematics Intervention Game voor Pabostudenten en leerkrachten P.O. voor het analyseren van rekenproblemen.

Meer weten over serious games? Creëer en Leer werkt nauw samen met de de HKU en de IJsfontein, dé instellingen voor ludodidactiek en serious games.