Over Creëer en Leer

Goed onderwijs bevat, naast de traditionele vakken, aanbod waarmee creatief gedrag wordt ontplooid. Het motto van Creëer en Leer is daarom: creativiteit voor iedereen. Om dit doel te kunnen bereiken zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe onderwijsvormen. Dit doen we door:

  • het ontwikkelen van onderwijsmateriaal, training en coaching ter bevordering van de creatieve vaardigheden
  • het ontwikkelen van materiaal ter ondersteuning van onderwijs ter bevordering van de creatieve vaardigheden
  • verzamelen en delen van kennis over creatieve vaardigheden

Wie zijn wij?

Meer over het team van C&L

Contact

Voor vragen en opmerkingen.