Copyright verklaring

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op de content van deze website (www.creeerenleer.nl en www.app.creeerenleer.nl en onderliggende pagina’s) bij Stichting Creëer en Leer. Dit betreft onder andere (maar niet limitatief) alle tekst, beeld, geluid, video’s, downloads en designelementen op bovengenoemde websites. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Creëer en Leer.