Leerlijn vorm

Creëer en Leer hanteert een heldere leerlijn voor vorm (beeldaspecten). Verticaal zie je welke beeldaspecten in een bouw aan bod komen. Horizontaal kun je zien hoe de verschillende beeldaspecten elkaar opvolgen. Voor het aanleren van een nieuw beeldaspect, is beheersing van het voorliggende beeldaspect vereist. Herhaling van een beeldaspect in combinatie met een andere bouwsteen voor betekenis en werkwijze zorgt voor een beter begrip.

PDF

Downloaden