Didactiek

Het motto van Creëer en Leer is: Creativiteit voor iedereen! Maar hoe doe je dat? Creativiteit stimuleer je door een kind een concreet probleem voor te leggen waarvoor een persoonlijke oplossing moet worden gevonden. Maar daarmee ben je er nog niet. Om problemen op te kunnen lossen heeft het kind ook kennis en vaardigheden nodig. Er zijn diverse methoden van onderwijs die je kunt toepassen om kinderen die kennis en vaardigheden aan te leren en ze te begeleiden tijdens een creatief proces:

  • procesgerichte didactiek
  • creatieve vaardigheden
  • ludodidactiek

Meer weten over
trainingen?

Procesgerichte didactiek

Vormgeven; het maken van een beeld, het schrijven van een tekst, het spelen op toneel of het componeren van muziek, het zijn allemaal open activiteiten. Van makers wordt verwacht dat ze het scheppende proces zelf sturen om hun eigen ideeën vorm te geven. Om leerlingen daarin te stimuleren heeft Jos van Onna in 2001 de procesgerichte didactiek ontwikkeld. De procesgerichte didactiek is een didactiek die het creatieve gedrag van leerlingen stimuleert en ze tegelijkertijd de noodzakelijke kennis en vaardigheden bijbrengt.

De didactiek zorgt ervoor dat leerlingen mogelijkheden leren uit te proberen, buiten de gebaande paden leren gaan en onderbouwde keuzes leren maken. Maar vooral ook zichzelf durven zijn. Ze leren dat vormgeven hard werken is, waarbij de eerste oplossing niet altijd de beste oplossing is. Dat kan alleen als ze tegelijkertijd ook kennis en vaardigheden aangeboden krijgen.

Wil je meer te weten komen over de procesgerichte didactiek? Of wil je, samen met je team, geschoold worden? Laat het ons weten via het aanvraagformulier. Wil je meer weten over de procesgerichte didactiek in combinatie met beeldend, muziek of drama? Bekijk dan ons trainingsaanbod.

Creatieve vaardigheden

Creativiteit is atletiek van de hersenen“, zo zegt Igor Byttebier. Je kunt het leren. Door te oefenen en daarbij een aantal basisvaardigheden aan te scherpen.

Tijdens een training worden de principes van creativiteit uitgelegd en train je verschillende vaardigheden. Je maakt kennis met creativiteit stimulerende opdrachten die je direct in je klas kunt inzetten.

Ludodidactiek

Tegenwoordig maken en delen wij allemaal content via games, internet en social media. Met deze actieve vormen van cultuurparticipatie laten wij nieuwe manieren van spelen, communiceren en leren zien. Deze ‘nieuwe geletterdheid’ beperkt zich niet tot het gebruik van digitale media, maar werkt ook door in (offline) gedrag, maatschappijvisie en wereldbeeld.

De uitdaging voor leerkrachten en docenten is om met gebruikmaking van deze nieuwe geletterdheid onderwijstoepassingen te ontwikkelen en faciliteren die aansluiten bij de steeds vernieuwende leefwereld van kinderen, leerlingen en studenten.

Ludodidactiek gaat over de toepassing van gameprincipes in onderwijsontwerp met als doel de motivatie van de leerling of student te vergroten en de leerstof langer vast te houden.

Typisch voor een ludodidactische toepassing in het onderwijs is dat:
• kennis en vaardigheden worden versterkt door spelend te leren
• de rol van een docent verandert in die van spelleider of spelontwerper
• de rol van leerling of student verandert in die van speler
• de deelnemers binnen de spelcontext gedrag aanleren dat bijdraagt aan de leerdoelen
• er sprake is van onmiddellijke feedback als resultaat van het spel

Geïnteresseerd geraakt? Kijk bij extra materiaal naar onze spellen. Wil je zelf ook games voor het onderwijs maken? Laat het ons weten via het aanvraagformulier.