Matchmaker

Toetsgame

Matchmaker is een serious game waarmee studenten, al spelend, de theoretische kennis over de procesgerichte didactiek voor beeldend onderwijs leren. Binnen het spel leggen studenten verbanden tussen de verschillende kennisgebieden van beeldend onderwijs. Ze beargumenteren, discussiëren en beoordelen combinaties tussen kennisgebieden. De kennis uit het boek wordt letterlijk door elkaar geschud. Zo wordt de student gestimuleerd om de leerstof te combineren. Ze leren niet meer de afzonderlijke onderdelen maar altijd het verband en het grote geheel. Ze leren de kennisgebieden te benaderen vanuit de overkoepelende vakvisie in combinatie met de praktijk (metaniveau). Tijdens de game wordt ze gevraagd om kennis uit hoofdstuk 1 te combineren met kennis uit een willekeurig ander hoofdstuk, bijvoorbeeld hoofdstuk 11, of 6. Doordat de kenniskaarten willekeurig gepakt worden is de combinatie tussen de kennisgebieden elke keer anders.

Oefenen

Het spelconcept van Matchmaker dwingt een andere manier van leren af. Om studenten daarin te faciliteren krijgen ze bij het eerste college de game met spelregels en speelkaarten. Ze kunnen er direct kennis mee maken en oefenen. In een bijbehorende videoclip worden de spelregels en toetsprocedures uitgelegd. Tijdens de colleges worden specifieke speelkaarten besproken en toegelicht. Er wordt in tweetallen proef gespeeld. Opvallend is dat studenten uit zichzelf buiten de colleges om gaan samenwerken en spelen om de leerstof eigen te maken. Daarbij fungeren de speelkaarten als flashcards waarover ze kennis moeten vergaren. Het blijkt dat studenten met deze wijze van leren de vakvisie en de daarbij behorende kennis beter begrijpen en onthouden. Het stelt ze beter in staat hun onderwijspraktijk te analyseren en te bekritiseren.

Speldoel


Verzamel al spelend zoveel mogelijk punten.
Door speelkaarten inhoudelijke met elkaar in verbanden te brengen en te beargumenteren maken ze een match. Daarmee kunnen punten worden verzameld. Met de beantwoording van de kennisvragen op een speelkaart zijn extra bonuspunten te verdienen.

Meer informatie?

Spelgegevens

  • Tijdsduur: ongeveer 60-80 minuten
  • Aantal spelers: 4 – 8
  • Doelgroep: studenten PABO en lerarenopleiding Kunst & Vormgeving en Drama.
  • Vraag via het aanvraagformulier meer informatie op.